Indirekt demokrati

indirekt demokrati

skulle styra, och det skulle bli en indirekt representativ demokrati, där alla utom en minoritet struntade i att rösta (vilket är odemokratiskt, eftersom demokrati innebär att majoriteten, 50%, måste rösta för att det skall vara demokratiskt) eller att alla röstade för att bestämma över ett samhälle som inte fungerade eftersom alla. Representativ demokrati eller indirekt demokrati är idag den dominerande formen av demokrati, och innebär att de röstberättigade väljer ombud som exempelvis får utgöra en förenings styrelse. På nationell, regional och kommunal nivå är det nästan. Sitter på samhällslektionen och snackar om olika demokratiformer. Det finns ju två, direkt demokrati och indirekt demokrati. Om ni inte vet vad som menas med det får ni en kort kort förklaring här. Direkt demokrati: Folkomröstningar om alla nya lagar som politikerna jobbat fram. Flera val per år. Indirekt. indirekt demokrati

Indirekt demokrati - Miljarder Kronor

Denna hade, förutom ämbetsmännens vanliga immunitet under sin ämbetstid även fullständig juridiskt skydd från åtal även efter sin tid som diktator för förseelser begångna under denna period. Du bör känna till vilka omröstningarna har varit. Tidigare hade bara adeln rösträtt, men i stället infördes timokrati , att rösträtten fördelades efter förmögenhet. En mer generell beskrivning har formulerats av filosofen Karl Popper. Manin menar att detta är ett aristokratiskt inslag i ett representativt system. Efter att de två sistnämnda stupat respektive tvingats i exil och triumviratet upphört "återlämnade Octavianus makten till senaten och folket", men innehade själv så stor popularitet bland folkförsamlingarna och legionerna att han i realiteten blev envåldshärskare.

0 reaktioner på ”Indirekt demokrati

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *